Sarrera

Orrialde honetan Rolariak euskal rol jokalieren artean sortutako hiztegia duzue. Rol eta ziegaliritzan euskaraz aritzeko baliabide bat da, eta zalantza berriak sortu ahala eguneratzen joango gara.

Lan egiteko Pad hau erabiltzen dugu eta aldizka, weborri honetan eguneratzen da. Itzulpenen bati buruzko zuzenketa, ekarpena edo zalantzarik baduzu, Rolariak Telegram taldean sar zaitezke eta #Rolhiztegi traola erabili, bertatik irakur gaitezke! Euskaratutako material gehiago Rolariak.eus-en Biltegian aurki dezakezu!

HitzEderrak

Aurkibidea

Ohiko Hiztegia
Arrazak
Lanbideak
Aztikeriak
Borrokak
Armak eta Babeskiak
Objektu arruntak
Objektu miresgarriak
Munstroak

Ohiko hitzak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Master Director de juego Maizterra, Gidaria
Player Jugador/a Jokalari
Roleplayer Rolero/a Rolari
to master Masterear Gidatu, Zuzendu
Character Personaje Pertsonaia
Minion Masilla, minion Morroia
Role-playing game Juego de Rol Rol Jokoa
Non-player character (NPC) PNJ PEJ (Pertsonaia Ez Jokalaria)
Primordial Primigenio Aitzindaria
to Buff Potenciar, “Chetar” Puztu, Indartu
to Nerf Debilitar Ahuldu
Dungeon Mazmorra Ziega
Hack & Slash Saja-raja Zirt-zart
TPK   TPK (Taldea Pikutara Kabenzotz)
Alignment Alineamiento Lerrokadura
Attributes Atributos Ezaugarriak, Gaitasunak
Strength Fuerza Indarra
Constitution Constitución Sendotasuna
Intelligence Inteligencia Adimena
Wisdom Sabiduria Jakituria
Battle Pelea Borroka
Fight Pelear Borrokatu
Attack Ataque Erasoa
Defense Defensa Babesa
Charisma Carisma Karisma, Kemena
Agility Agilidad Bizkortasun
Cunning Astucia Azerikeria, Zuhurtasuna
  Vigor Kemena?
  Ascendencia Jatorria
Witchcraft Brujería Sorginkeria
Spells Hechizos Aztikeriak, Sorginkeriak
Dexterity Destreza Trebezia , Abilezia
Inch Pulgada Hazbetea
Action Acción Ekintza
Spell Casting   Aztikeri igortzea
Line of Sight Línea de visión Ikusmen lerroa
  Objetivo de un ataque Erasoaren xedea/helburua
  Terreno irregular Lursail malkartsua
  Modificador Aldatzailea
  Bonificación Bonifikazioa, bonusa
  Penalización Penalizazioa, malusa
  Vuelta o ronda, secuencia de turnos Itzulia, Erronda
Turn Turno Txanda
  (tomar la) Iniciativa Aurrea (hartu)
Sneak Attack Ataque furtivo Ezkutuko erasoa
Advantage Ventaja Abantaila
Disadvantage Desventaja Desabantaila

Arrazak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Elf Elfo Elfoa
Dark Elf Elfo Oscuro Elfo Iluna
Dwarf Enano Nanoa, Ipotxa
Halfling Mediano Ertaina
Orc Orco Orkoa
Undead No muerto eztabaidan
Treefolk Arbóreo Zuhaiztia
Centaur Centauro Zentauro
Cyclop Cíclope Ziklope
Shardmins Cristalino Kristalino
Catfolk Félido Katagizona, Katandrea
Goblin Goblin Goblin
Beastmen Hombre bestia Piztigizona, Piztiandrea
Vampire Vampiro Banpiro
Werewolf Hombre lobo Gizotso
Warhound Sabueso de guerra Guda txakurra

Lanbideak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Witch Brujo/a Sorgina
Warlock Brujo Sorgina
Seer Adivino/a Aztia, Igarlea, Profeta
Sorcerer Hechicero Aztia, Belagile
Wizard/Mage Mago Magoa
Rogue Pícaro Lapurra, Pikaroa
Warrior Guerrero Gerlaria
Barbarian Bárbaro Basatia, Barbaro
Ranger Explorador Basozain, Exploratzaile
Bard Bardo Koblakaria, Koplaria, Bertsolaria, Bardoa
Paladin Paladín Paladina
Druid Druida Druida, Intxisua
  Practicante arcano Magia erabiltzailea
Knight Caballero Zalduna
Mystic warrior Guerrero místico Gerlari mistikoa
Daemon hunter Cazador de demonios Demonio ehiztaria
Monk Monje Monjea
  Matón Harroputza, Liskargilea
  Jabalinero Azkonaria
Archer Arquero Arkularia
  Ballestero Baleztaria
  Infante Oinezkoa
  Trampero Tranparia
  Rastreador Aztarnaria
  Hombre de armas Armagizona
  Cazador de tesoros Altxorlaria
Assassin Asesino Erailea
  Portador Zamaria
  Aprendiz Ikastuna
  Compañero Laguna

Armak eta Babeskiak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Melee weapons Armas cuerpo a cuerpo Gertuzko armak, Gorputzez gorputzeko armak, Buruz buruko armak
Blunt weapon Arma contundente Arma sendoa
Slashing weapon Arma cortante Arma ebakitzailea
Piercing weapon Arma perforante Arma zulatzailea
Great sword/Two handed sword/axe Espada/Hacha a dos manos Ezpatatzarra, Bi eskuko ezpata/aizkora
Warhammer Martillo de guerra Gudamailu
Rapier Espada ropera/estoque Estoke
Mace Maza Mazo
Shortsword Espada corta Ezpata motza
Longsword Espada Larga Ezpata luzea
Ranged weapons Armas a distancia Urrunezko armak, Urrutiko armak
Bow Arco Arkua
Longbow Arco largo Arku luzea
Sling Honda Habaila
Crossbow Ballesta Balezta
Armour Armadura Babeskia (burukoa, gorputzekoa), Babesjantzia, Burdin-jantzi, Armadura
Light armour Armadura ligera Babeski arina, Armadura arina
Heavy armour Armadura pesada Babeski astuna. Armadura astuna
Chainmail Cota de mallas Burdinsarezko babesjantzia, Sare-begiko kota
Leather jacket Chaqueta de cuero Larruzko jaka
Greave Greba Zango-babes
Cuirass Coraza Bular babeskia, Koraza/bular-oskol
Breastplate Peto Bular-oskol, bular-babes

Aztikeriak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Fireball Bola de fuego Suzko bola
Magic Missile Proyectil Mágico Gezi magikoa
Healing word Palabra de curación Hitz sendatzailea
Identify Identificar Ezagutu, Identifikatu
Grease Grasa Koipea, Koipeztu
Detect Magic Detectar Magia Magia Antzeman

Objektu arruntak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Lockpick Ganzúa Gakoa, Gakordea
Torch Antorcha Lastargia, Zuzia
Rope Cuerda Soka
Supplies Provisiones Hornidurak
Barrel Barril (K)Upela, Barrika

Objektu miresgarriak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Potion Poción Edabea
Healing potion Poción de curación Sendatzeko edabea
Potion of invisibility Poción de invisibilidad Ikusezintasunezko edabea
Bag of holding Bolsa de Contencion Ondasun Poltsa

Munstroak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Troll Troll Troll
Cultist Cultista Gurtzailea, Kultista
Bandit Bandido Bidelapurra