Sarrera

Orrialde honetan Rolariak euskal rol jokalieren artean sortutako hiztegia duzue. Rol eta ziegaliritzan euskaraz aritzeko baliabide bat da, eta zalantza berriak sortu ahala eguneratzen joango gara.

Lan egiteko Pad hau erabiltzen dugu eta aldizka, weborri honetan eguneratzen da. Itzulpenen bati buruzko zuzenketa, ekarpena edo zalantzarik baduzu, Rolariak Telegram taldean sar zaitezke eta #Rolhiztegi traola erabili, bertatik irakur gaitezke! Euskaratutako material gehiago Rolariak.eus-en Biltegian aurki dezakezu!

HitzEderrak

Aurkibidea

Ohiko Hiztegia
Arrazak
Lanbideak
Aztikeriak
Borrokak
Armak eta Babeskiak
Objektu arruntak
Objektu miresgarriak
Munstroak
Eztabaidak

Ohiko hitzak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Master Director de juego Maizterra, Gidaria, Zuzendaria, Narratzailea
Dice Dado Dado, Jostarri
Player Jugador/a Jokalari
Roleplayer Rolero/a Rolari
to master Masterear Gidatu, Zuzendu,
Character Personaje Pertsonaia
Minion Masilla, minion Morroia
Role-playing game Juego de Rol Rol Jokoa
Setting Ambientación Mundugiroa
Non-player character (NPC) PNJ PEJ (Pertsonaia Ez Jokalaria)
Primordial Primigenio Aitzindaria
to Buff Potenciar, “Chetar” Puztu, Indartu
Bonus (to a roll) Bonificador (a una tirada) Bonoa (jaurtiketa bati)
Effect (of a spell) Efecto (de un hechizo) (Aztikeria baten) Eragina
to Nerf Debilitar Ahuldu
Dungeon Mazmorra Ziega
Hack & Slash Saja-raja Zirt-zart
TPK Tepeká TPK (Taldea Pikutara Kabenzotz)
Alignment Alineamiento Lerrokadura, Lerrokaketa
Attributes Atributos Ezaugarriak, Gaitasunak
Abilities Habilidades Gaitasunak, Trebetasunak (kontuz! ez nahastu Trebeziarekin)
Stat Característica Ezaugarria
Strength Fuerza Indarra
Dexterity Destreza Trebezia , Abilezia
Constitution Constitución Sendotasuna
Intelligence Inteligencia Adimena
Wisdom Sabiduria Jakituria
Charisma Carisma Karisma, Kemena, Xarma
Spell Slot Hueco de hechizo Aztikeria Lekuak/Tarteak
Battle Pelea Borroka
Fight Pelear Borrokatu
Shoot Disparo Tiro Egin
Range Rango Helmena
Attack Ataque Erasoa
(to) Impact Impactar Jo, Eman, Impaktatu, (erasoak) konektatu
(to) Wound Herir Zauritu
Defense Defensa Babesa
Agility Agilidad Bizkortasun
Cunning Astucia Azerikeria, Zuhurtasuna
Vigor Vigor Kemena?
Origin Ascendencia Jatorria
Witchcraft Brujería Sorginkeria
Spells Hechizos Aztikeriak, Sorginkeriak
Inch Pulgada Hazbetea
Foot Pie Oin
Action Acción Ekintza
Spell Casting Lanzar Hechizo Aztikeri igortzea
Line of Sight Línea de visión Ikuspegi-Lerroa, Ikusmira
Target Objetivo de un ataque Erasoaren itua/xedea/helburua
Difficult Terrain Terreno irregular Lursail malkartsua
Modifier Modificador Aldatzailea
Bonus Bonificación Bonifikazioa, bonusa
Penalty Penalización Penalizazioa, malusa
Round Vuelta o ronda, secuencia de turnos Itzulia, Erronda
Turn Turno Txanda
Lead (tomar la) Iniciativa Aurrea (hartu)
Sneak Attack Ataque furtivo Ezkutuko erasoa
Advantage Ventaja Abantaila
Disadvantage Desventaja Desabantaila
Deployment Zone Zona de Despliegue Hedatze Zona
Target Number (TN) Número Objetivo (NO) Xede Zenbakia (XZ)
Armor Class (AC) Clase de Armadura (CA) Armadura Klasea (AK)
Difficulty Class (DC) Clase de Dificultad (CD) Zailtasun Maila (ZM)
Mundane, Worldly Mundano Mundutar
Campaign Campaña Kanpaina
Oneshot “Oneshot” Balabakar

Arrazak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Elf Elfo Elfoa
Dark Elf Elfo Oscuro Elfo Iluna
Dragonborn Dracónido Dragoiseme
Dwarf Enano Nanoa, Ipotxa
Gnome Gnomo Iratxo
Halfling Mediano Ertaina
Orc Orco Orkoa
Treefolk Arbóreo Zuhaiztia
Centaur Centauro Zentauro
Cyclop Cíclope Ziklope
Shardmins Cristalino Kristalino
Catfolk Félido Katagizona, Katandrea
Goblin Goblin Goblin
Beastmen Hombre bestia Piztigizona, Piztiandrea
Vampire Vampiro Banpiro
Werewolf Hombre lobo Gizotso
Hound Perro Zakurra
Warhound Sabueso de guerra Guda txakurra
Bloodhound Perro Sabueso Ehiza Zakurra

Mestizajeak idazteko, bi aukea proposatu ditugu “Sasi” erabiliz edo bi arrazen baturaz:

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Half-Orc Semiorco Sasi-Orko edo Gizorko
Half-Elf Semielfo Sasi-Elfo edo Gizelfo

Lanbideak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Witch Brujo/a Sorgina
Warlock Brujo Sorgina
Seer Adivino/a Aztia, Igarlea, Profeta
Sorcerer Hechicero Aztia, Belagile
Wizard/Mage Mago Magoa
Rogue Pícaro Lapurra, Pikaroa
Warrior Guerrero Gerlaria
Barbarian Bárbaro Basatia, Barbaro
Ranger Explorador Basozain, Esploratzaile
Bard Bardo Koblakaria, Koplaria, Bertsolaria, Bardoa
Paladin Paladín Paladina
Druid Druida Druida, Intxisua
Artificer Artífice Asmatzailea
Arcane/Magic user Practicante arcano Magia erabiltzailea
Knight Caballero Zalduna
Templar Templario Tenplarioa
Mystic warrior Guerrero místico Gerlari mistikoa
Daemon hunter Cazador de demonios Demonio ehiztaria
Monk Monje Monjea
Thug Matón Harroputza, Liskargilea
Javelineer Jabalinero Azkonaria
Archer Arquero Arkularia
Crossbowman Ballestero Baleztaria
Infantryman Infante Oinezkoa
Trap Expert Trampero Tranparia
Tracker Rastreador Aztarnaria
Man-at-Arms Hombre de armas Armagizona
Treasure Hunter Cazador de tesoros Altxorlaria
Assassin Asesino Erailea
Pack Mule Portador Zamaria
Apprentice Aprendiz Ikastuna
Companion Compañero Laguna / Bidelaguna
Recruit Recluta Errekruta

Armak eta Babeskiak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Melee weapons Armas cuerpo a cuerpo Gertuzko armak, Gorputzez gorputzeko armak, Buruz buruko armak
Blunt weapon Arma contundente Arma sendoa
Slashing weapon Arma cortante Arma ebakitzailea
Piercing weapon Arma perforante Arma zulatzailea
Great sword/Two handed sword/axe Espada/Hacha a dos manos Ezpatatzarra, Bi eskuko ezpata/aizkora
Warhammer Martillo de guerra Gudamailu
Rapier Espada ropera/estoque Estoke
Mace Maza Mazo
Shortsword Espada corta Ezpata motza
Longsword Espada Larga Ezpata luzea
Dagger Daga Daga
Staff Bastón Makila
Fists Puños Ukabilak
Ranged weapons Armas a distancia Urrunezko armak, Urrutiko armak
Bow Arco Arkua
Longbow Arco largo Arku luzea
Sling Honda Habaila
Crossbow Ballesta Balezta
Armour Armadura Babeskia (burukoa, gorputzekoa), Babesjantzia, Burdin-jantzi, Armadura
Light armour Armadura ligera Babeski arina, Armadura arina
Heavy armour Armadura pesada Babeski astuna. Armadura astuna
Chainmail Cota de mallas Burdinsarezko babesjantzia, Sare-begiko kota
Leather jacket Chaqueta de cuero Larruzko jaka
Greave Greba Zango-babes
Cuirass Coraza Bular babeskia, Koraza/bular-oskol
Breastplate Peto Bular-oskol, bular-babes
Shield Escudo Ezkutu

Aztikeriak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Dispell / Counter Dispersar / Contrarrestar Deuseztatu
Counterspell Contrahechizo Kontraztikeria
Fireball Bola de fuego Suzko bola
Fire bolt Saeta de fuego Suzko saieta
Magic Missile Proyectil Mágico Gezi/suziri magikoa
Healing word Palabra de curación Hitz sendatzailea
Identify Identificar Ezagutu, Identifikatu
Grease Grasa Koipea, Koipeztu
Detect Magic Detectar Magia Magia Antzeman

Objektu arruntak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Lockpick Ganzúa Gakoa, Gakordea
Torch Antorcha Lastargia, Zuzia
Rope Cuerda Soka
Supplies Provisiones Hornidurak
Barrel Barril (K)Upela, Barrika

Objektu miresgarriak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Potion Poción Edabea
Healing potion Poción de curación Sendatzeko edabea
Potion of invisibility Poción de invisibilidad Ikusezintasunezko edabea
Bag of holding Bolsa de Contencion Ondasun Poltsa

Munstroak

Ingelesa Gaztelera Euskeraz
Troll Troll Troll
Cultist Cultista Gurtzailea, Kultista
Bandit Bandido Bidelapurra

Eztabaidak {#Eztabaidak-id} :

Nola esan Undead (no muerto)? Ezhila, hilbizi, ez hil, ...... 
GG: Nik hilbizi erabili izan det. Adib. Lich Lord, Hilotz Errege itzuli nuen.
Pipo: Nik "berpiztua" edo "deshila" esango nuke. 

Bazegoen beste eztabaida bat brujo/azti/sorgin/beilagile inguruan, baina ez naiz ondo gogoratzen.
Pipo: Ziegak eta Herensugeak jokoaren kontestuan, nire ustez:
    Wizard=Mago=Magoa
    Sorcerer=Hechicero=Aztia
    Warlock=Brujo=Sorgina 
    Druid=Druida=Druida